DSO Mumbai City Karate Chapionship 2016

Date : 7/12/2016

 

Result : BOYS

1ST PLACE :  VIGHNESH MURKAR
                    ABHISHEK SAH

                    DANISH SHAIKH

 

SECOND PLACE:  RAHUL TIWARI

                          SAURAV TIWARI

 

THIRD PLACE :  VIJAY PADIYACHI

                        HARISH YADAV
                        ABHISHEK JAISWAR 
                        PRADEEP GAUTAM
                        PRATHAMESH RENUSHAE

 

Result : GIRLS
SECOND PLACE : MUSKAN SAYYED


THIRD PLACE :  Shravya Shetty
                        Priya Shetty
                        Zeenath Shaikh
                        Neha Jaiswar
                        Salome Solomon

 
 
 
 
 
 
 
Shito Ryu Sports Karate & Kickboxing Asso.(Regd.) 0