Karate Demonstration - OLPS Annual Sports Day 2023

 

Participating players :  

Sakshath Shetty 2/C, Truptesh Dhuri 2/C, Pranesh Suhjani 2/B,  Samuel Nagare 2/C, 

Jayesh pokhare 3/A,  Parth Jogle 3/B,  Swaraj More 3/D, Devansh Sakharkar 3/C,  

Shlok Punjabi 3/C, Aariv Kamble 3/B,  Urvish Kithani 3/D,  Haramanjyot Singh 3/C, 

Neel Gole 3/A, Ashutosh Samal 3/C, Harshit Singh 4/B,  Dhruv Anchal 4/B,  

Anay Nair 4/A,  Nayan Gaikwad 4/B, Hridan Dhumak 4/A

 

 
 
 
 
 
 
 
Shito Ryu Sports Karate & Kickboxing Asso.(Regd.) 0