SSKKA Belt Exam
16 th Dec 2018 BRDSC

 NameDojoBeltCER No
1AWHAD SHUBHAM VISHNUOLGCSR BR IIISSKKA-2760
2BARAI ANWESHA SHYAMOLGCBLUESSKKA-2761
3BRID ALOK KRISHNAOLGCSR BR ISSKKA-2762
4BRITTO JERRYOLPSPURPLESSKKA-2763
5BUDMALA YATHARTH gPWSGREENSSKKA-2764
6DHRUVA RAJA PWSSR BR IIISSKKA-2765
7DOEIFODE SHRUSTHI RAVINDRAPWSBLUESSKKA-2766
8E. ABHISHEK KARAN RAJA PWSGREENSSKKA-2767
9GADGE ARYANRJCYELLOWSSKKA-2768
10GATTNI PRADYUMNA MURTHYOLGCSR BR IISSKKA-2769
11GATTNI PRIANKA MURTHYOLGCGREENSSKKA-2770
12GHULE TANUSH BABAJIOLGCBLUESSKKA-2771
13IYER NAMITA R.PWSYELLOWSSKKA-2772
14JADHAV VEDANT V.OLPSYELLOWSSKKA-2773
15JAISWAR NEHA CHITRASENPWSBLUESSKKA-2774
16JHUNJHUNWALA APURVAOLPSPURPLESSKKA-2775
17KAMBLE SIDDESH YOGESHOLGCBLUESSKKA-2776
18KENY BHOOMI VINODOLGCYELLOWSSKKA-2777
19KENY MANAS VINODOLGCYELLOWSSKKA-2778
20KHAIRE SAHIL KAMLESHRJCYELLOWSSKKA-2779
21KHAIRE SUMIT KAMLESHRJCYELLOWSSKKA-2780
22KHAN AYAAN S.OLPSYELLOWSSKKA-2781
23KHARAT NISHANT PRASHANTRJCYELLOWSSKKA-2782
24KOLAMBKAR SUJAL SUNILOLPSSR BR IIISSKKA-2783
25KOLI AAYUSH RAMESHOLGCORANGESSKKA-2784
26LAD ATHEEVA ROHANOLPSSR BR IIISSKKA-2785
27MAHADIK ASHISH B.PWSGREENSSKKA-2786
28MANE GAURAV SHIVAJIOLPSBLUESSKKA-2787
29MARAL CHINMAYA C.OLGCBLUESSKKA-2788
30MARAL HARSH C.OLGCBLUESSKKA-2789
31MATHI POORANI P. NADARPWSBLUESSKKA-2790
32MOHITE SHAKSHAM DINESH RJCYELLOWSSKKA-2791
33NADAR EBANEZAR JAGANATHANOLGCYELLOWSSKKA-2792
34NADAR ROBINSON JAYRAJOLGCBLUESSKKA-2793
35NAIK BHAVARTH SANJAYOLPSSR BR ISSKKA-2794
36NAYAK KAIRAVIPWSSR BR IIISSKKA-2795
37P. ARUN GOVINDOLGCSR BR IISSKKA-2796
38PADIYACHI VIJAY BRDSCBLUESSKKA-2797
39PATWARDHAN PRADNESH MILINDOLGCBLUESSKKA-2798
40PAWAR VICKYOLPSYELLOWSSKKA-2799
41PUWAN RAJA P NADARPWSBLUESSKKA-2800
42RAVI BHARTIOLGCBLUESSKKA-2801
43RENUSHE PRACHI RAVINDRA OLGCBLUESSKKA-2802
44ROGE SHRUSHTI SUNIL OLGCBLUESSKKA-2803
45SAHU SHUBHAM D.OLGCSR BR IIISSKKA-2804
46SAYED FATIMA SHAKEELOLGCYELLOWSSKKA-2805
47SAYYAD MOHD AFFANOLGCSR BR IIISSKKA-2806
48SHAW SHREYA SUBRATOOLGCSR BR IISSKKA-2807
49SHINDE NAMRATA SHEKHAR OLGCORANGESSKKA-2808
50VAITY BHUPESH NIKENDRABRDSCYELLOWSSKKA-2809
51VISHAL MUTHUKUMAROLGCBLUESSKKA-2810
52WAVAL ARYAN AVINASH OLPSGREENSSKKA-2811
53YADAV ANKALESH SHYAMAOLGCBLUESSKKA-2812
54YADAV PIYUSH MOLGCBLUESSKKA-2813
55YADAV SHRISHTI SUNILOLGCBLUESSKKA-2814
56YADAV SURAJ SUNILOLGCBLUESSKKA-2815
57YULAN RHEA LOBOOLPSORANGESSKKA-2816
58NADAR VIJITHAOLGCSR BR IISSKKA-2817

 

 
 
 
 
 
 
 
Shito Ryu Sports Karate & Kickboxing Asso.(Regd.) [-cartcount]